Kontakt

Sídlo:

Bau-Mont
Závodná 12608/46 A,
821 06 Bratislava
Slovensko
office@bau-mont.eu

Účtovné oddelenie:

office@bau-mont.eu

Kontakt:

Denisa Výchlopnová - konateľ
Telefón:+421 917 287 641
Email: vychlopnova@bau-mont.eu